myrakel: (Default)
[personal profile] myrakel


This journal is friends only. I don't add people easily, only if I know you or if you are a friend of a friend.
My journal is pretty private.
Comment to be considered.

Will any comment do?

Date: 2009-03-09 03:02 pm (UTC)
From: (Anonymous)
Without your LJ, my dullest days just got duller.
Love you....now let me in...please!
Angie :)
xx

Re: Will any comment do?

Date: 2009-03-16 08:20 pm (UTC)
From: [identity profile] hil-de.livejournal.com
Mooi is dat!
Vulling van een saaie dag, DAT ben je voor onze liefste Angela!

Tsk.

Re: Will any comment do?

Date: 2009-03-16 08:30 pm (UTC)
From: [identity profile] mi-er.livejournal.com
Nee schat dat is mijn Angie, niet die van ons :)

Date: 2010-04-01 08:56 am (UTC)
From: [identity profile] x-xcyanidex-x.livejournal.com
ik zag je post op gev, add?

Date: 2010-04-01 09:03 am (UTC)
From: [identity profile] mi-er.livejournal.com
Ehm nou dat doe ik eigenlijk alleen met mensen die ik ken, of vriendjes van lj vriendjes.
Sorry.
Ik ben nogal op mijn privacy gesteld ;).

Ik heb deze entry ook even aangepast want dat was niet zo duidelijk!

Date: 2010-09-20 02:08 pm (UTC)
From: [identity profile] ochtendzon.livejournal.com
Ik zie je steeds voorbij komen bij Carlijn en Nathalie en ik ben nieuwsgierig geworden :) Add?

Date: 2010-09-20 02:27 pm (UTC)
From: [identity profile] mi-er.livejournal.com
Ja! ik was ook al nieuwsgierig naar jou :)

Date: 2013-06-07 06:21 am (UTC)
From: [identity profile] mi-er.livejournal.com
I have definately seen you around, let's be friends! :)

Date: 2013-06-24 01:16 pm (UTC)
From: [identity profile] psyrah.livejournal.com
Hi there! I've seen you around a few friends' journals and communities we're both part of. Seems like you always have good insight to share. Would love to add you.

Date: 2013-06-24 01:35 pm (UTC)
From: [identity profile] mi-er.livejournal.com
I am flattered ;)

A friend of Katie + Robina is a friend of mine. Added!
Page generated Sep. 23rd, 2017 03:45 am
Powered by Dreamwidth Studios